zondag 15 december 2019

Brief uit de missie 18: De ongelovige Thomas in India

In het evangelie van Johannes kun je lezen dat Thomas nogal wantrouwig was. Hij nam niet zonder meer aan dat Christus herrezen was. “Alleen...
Handgeschreven brieven

Brief uit de missie 113: Pater Van Mansfeld als aalmoezenier bij het Britse leger...

Franciscus Xaverius van Mansfeld (1864-1941) was afkomstig uit Bergen op Zoom in Noord-Brabant. Als missionaris van Mill Hill werd hij gestationeerd bij de Britse...

Brief uit de missie 90: Zending en missie bij het Tobameer op het eiland...

Ida Pfeiffer (1797-1858) was de dochter van een rijke koopman uit Wenen. Historicus Wolf Kielich beschreef in Vrouwen op ontdekkingsreis (1986) de avonturen van...

Brief uit de missie 103: Nederlandse missie op IJsland

Joannes Gijsen (1932-2013) was in de jaren 1972-1993 bisschop van Roermond. Na zijn aftreden werd hij in 1996 benoemd tot bisschop van Reykjavik op...

Brief uit de missie 5: De missie van Paraguay

Films over de missie zijn er niet zo veel. In zekere zin is dat jammer want in de brieven die de missionarissen schreven worden...

Brief uit de missie 100: Een Nederlands bisdom in China onder leiding van Mgr....

Vincentius a Paulo (1581-1660) stichtte in 1625 de Congregatie van de Missie. De leden van die congregatie werden Lazaristen genoemd omdat de priesters hun...

Brief uit de missie 80: Lepra in het Amazone-gebied

Anthony van Kampen (1911-1991) schreef boeken naar aanleiding van zijn reizen naar verre landen. Op basis van zijn persoonlijke ervaringen publiceerde hij in 1976...

Brief uit de missie 104: Doopexamens in de missie van Oeganda

In de loop van de negentiende eeuw trokken steeds meer missionarissen naar alle continenten van de aarde. Het voor de gezondheid zo gevaarlijke binnenland...

Brief uit de missie 71: Op missie in de Stille Zuidzee om opgegeten te...

In de loop van de negentiende eeuw waren vooral Frankrijk en Groot-Brittannië actief in het verwerven van nieuwe gebieden, waar ook ter wereld. Steeds...

Brief uit de missie 25 Missionarissen met wapens

In Nijmegen werd op 28 september 1902 een metershoog standbeeld onthuld. De stad bewees hiermee eer aan de plaatselijke missionaris Ferdinand Hamer. De pater...